Ordinace lékaře
Centrum fyzioterapie
Prodej rehabilitačních pomůcek
#
Home
Kontakt
(Poslední aktualizace designu
23.02.2012 20:00)

Centrum fyzioterapie:


Martina Janáková, DiS.

nabízené služby:
- fyzioterapie / kinezioterapie/ - léčebná tělesná výchova individuální a skupinová, senzotorika, cvičení na fyzioballech, Vojtova terapie /reflexní lokomoce/, terapie dle Mojžíšové, dechová rehabilitace /respirační fyzioterapie/, aktivní konezioterapie na ploché nohy…
- měkké a mobilizační techniky /diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy/
- fyzikální medicína - elektroléčba, laser, částečná vodoléčba,termoterapie
- masáže relaxační celkové, částečné –klasická relaxační masáž, aromaterapeutická masáž, medová masáž, reflexní masáž plosky nohy…
- další relaxační techniky - míčkování, prvky jógy…/
- některé speciální techniky – tejpování léčebné i preventivní, baňkování…/
- zásady „školy zad“
- preventivní péče - preventivní cvičení na našem pracovišti pod dohledem, sestavení preventivního rehabilitačního programu pro samostatné cvičení ,tejpování preventivní,edukace,režimová opatření, ergonomie